fbpx
Poštové zdarma po celé ČR
ObchodObchod

Zásady ochrany osobních údajů

Co jsou cookies?
Za účelem zlepšení námi poskytovaných služeb využívají naše internetové stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou
malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Soubory
cookies tak slouží ke správné funkčnosti internetových stránek, pomáhají například dokončit proces nákupu nebo při
zapamatování si přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže tyto údaje není třeba znova zadávat.
Dále jsou cookies používány při zjišťování, které stránky a funkce používají naši návštěvníci nejčastěji; tím můžeme co
nejlépe přizpůsobit naši nabídku požadavkům zákazníka. Nebo nám cookies pomáhají zjistit, které reklamy si
návštěvníci nejčastěji prohlíží; příště se tak už nebude zobrazovat například reklama, o kterou návštěvním nemá zájem.
Podle informací, které získáme pomocí cookies nelze však přímo identifikovat konkrétní osoba, pouze koncového
zařízení. Zpracování těchto údajů zakládáme na našem oprávněném zájmu (úprava a cílení reklamy, úprava a zlepšování
funkčnosti stránek).
Další obecné informace k souborům cookies naleznete například zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Možnosti nastavení internetového prohlížeče
Při první návštěvě stránek našeho internetového obchodu jste upozorněni na cookies. Pokud neprovedete změnu
v nastavení pomocí Vašeho internetového prohlížeče, vycházíme z toho, že s používáním cookies souhlasíte.
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí Vašeho
webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Změnu nastavení můžete provést
kdykoliv budete chtít.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových
stránkách:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android
Kdo jsou zpracovatelé údajů, které pomocí cookies získáme?
Google (střední a východní Evropa)
Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko;
podmínky ochrany soukromí jsou dostupné zde:
https://policies.google.com/technologies/ads
a úpravy nastavení vašeho soukromí můžete provést ve svém osobním profilu na Google.
Facebook (střední a východní Evropa)
Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko;
podmínky ochrany soukromí jsou dostupné zde:
https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
a úpravy nastavení soukromí můžete upravit ve svém Facebook profilu.
Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČO 26168685;
Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s.
Retargeting umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti
společnosti Seznam.cz, a.s.
Z cílené reklamy se lze aktuálně odhlásit na adrese:
http://www.imedia.cz
nebo viz domovská stránka Seznam.cz (Nápověda/Cílená reklama).
Zároveň předáváme informace systému zbozi.cz, který je našim prodejním partnerem.
AdForm
Adform, Wildersgade 10B, 1408 Copenhagen, Denmark;
podmínky ochrany soukromí jsou dostupné zde:
https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
Persoo
Persoo s.r.o. se sídlem Praha – Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČO: 24317101
1. Práva subjektu osobních údajů
Pro případ, že bude Zákazník nebo návštěvník internetového obchodu chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních
údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů: info@medelahealth.cz. Zákazník má rovněž právo podat
stížnost u ÚOOÚ (www.uoou.cz).
Zákazník/ návštěvník internetového obchodu má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých
osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných
a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od STRACTLY týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud
tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v
rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.
Zákazník/ návštěvník internetového obchodu dále může požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti
zpracování údajů a má právo kdykoliv písemně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to zasláním emailu na adresu info@medelahealth.cz, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému
odvolání.
Zákazník/ návštěvník má ode dne 01.01.2020 právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští
právní úprava, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů.
Zákazník/ návštěvník internetového obchodu si je vědom toho a souhlasí s tím, že STRACTLY může jím poskytnuté
osobní údaje poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu dalším shora
uvedeným příjemcům. Zákazník/ návštěvník poskytl své pravdivé osobní údaje zcela svobodně, vědomě a dobrovolně a je
si vědom toho, že za jejich neposkytnutí nemůže být nijak sankcionován.
2. Zabezpečení
Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům, a to
pouze zabezpečenou cestou pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce přijal vhodná technická a
organizační opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, vybral a prověřil vhodné zpracovatele. Pokud je to
možné a účelné, využívá Správce šifrování a pseudoanonymizace, zejména při přenosu dat.
Příjemci osobních údajů (pouze kontaktní údaje pro doručování)
Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO: 47114983 – doručování písemností
BOOM TISK, spol. s r.o., se sídlem Kolín – Sendražice, Ovčárecká 516, PSČ 28002, IČO: 61679488 01648454 – tisk
statementů
Commerce Media s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 01648454 – rozesílání emailů
(newslettery).
Příslušné platební brány
Pro oblast cookies jsou zpracovatelé/příjemci uvedeni u informací o cookies.