fbpx
Poštové zdarma po celé ČR
ObchodObchod

Benefity

Screen Shot 2020-06-23 at 7.36.35 PM

 Úzké spojení mezi NAD + a sirtuiny má rozhodující úlohu při regulaci fyziologické odolnosti a přispívá ke  kontrole stárnutí / dlouhověkosti v různých organismech. Nedávné studie prokázaly, že hladina NAD + v  průběhu věku klesá kvůli defektu biosyntézy NAD + zprostředkované NAMPT a vyčerpání NAD +  zprostředkované PARP, což snižuje aktivitu sirtuinu a ovlivňuje komunikaci mezi jádrem a mitochondrií  na buněčné úrovni a také mezi tkáněmi, zejména mezi hypotalamem a tukovou tkání, na systémové úrovni.  Z tohoto důvodu se očekává, že doplnění klíčových meziproduktů NAD +, jako je NMN a NR, zmírní  pokles spojený s věkem a zmírní řadu patofyziologií souvisejících s věkem. SIRT1 například chrání před  poklesem vaskulární endoteliální funkce, metabolickým syndromem, ischemicko-reperfuzním poškozením,  obezitou a kardiomyopatií a SIRT3 chrání před dyslipidemií a ischemicko-reperfuzním poškozením.  Aktivace sirtuinů nebo NAD+ indukuje angiogenezi, citlivost na inzulín a další zdravotní přínosy v celé ř adě modelů kardiovaskulárních a metabolických chorob souvisejících s věkem. Jako kofaktor zodpovědný  za přenos elektronů do respiračního řetězce jsou NAD + a jeho redoxní pár NADH v produkci energie (ATP)  v mitochondriích ústřední cestou oxidační fosforylace. Fosforylovaný metabolit NAD +, NADP + se svým  redoxním párem NADPH také poskytuje redukční schopnost řídit řadu anabolických reakcí, včetně syntézy  cholesterolu a nukleových kyselin, prodloužení mastných kyselin a regenerace glutathionu (GSH), jednoho  z hlavních antioxidantů těla . Celkově tato rodina pyridinových nukleotidů [NAD (P) (H)] přispívá k redoxní  výměně více než 400 enzymatických reakcí. S tím dále souvisí celá řada zdravotních benefitů, jako je:   

1.Zvýšení hladiny sirtuinů, které jsou zodpovědné za všechny opravné a léčivé funkce těla.

2.Prodloužení telomerů – telomery jsou hlavním indikátorem biologického věku človeka. Jejich opotořebení a zkracování vede ke stárnutí a větší náchylnosti k nemocem.

3.Převod potravin na energii 

4.Oprava poškozené DNA

5.Zvýšená citlivost na inzulín

6.Správná funkce mitochondrií

7.Zvýšení hladiny ATP – nejrychlejší zdroj energie

8.Opevnění obranných systémů buněk

9.Ochrana mozkových buněk

10.Nastavení vnitřních hodin vašeho těla neboli cirkadiánního rytmu

11.Prevence cukrovky

12.Prevence kornatění cév

13. Regulace špatného HDL cholesterolu

14. Prevence srdečních onemocnění

15. Prevence Alzheimerovi choroby

16. Prevence ztráty zraku

17. Prevence zánětů

18. Zrychlení metabolismu

19. Snížení rizika rakoviny

20. Pomáhá pří jet lagu díky funkci nastavení vnitřních hodin těla

21. Pomáhá zdravému růstu svalů a následnému uchování

22. Zlepšení kognitivních funkcí

23. Zachování chromozomální integrity

24. Správná funkce epigenetické modifikace

25. Správná funkce posttranslační modifikace

26. Správná bilance vápníku

27. Zdraví a detoxikace jater

28. Antioxidační účinky

29. Prevence ztráty sluchu

30. Prevence vypadávání vlasů